הורדת תוכנות

הורדה (גירסה 3.2.2.33)

הורדת קובץ סיסמא
windows8, windows8, os
אפליקצית Bluetooth ל-Android
android, android, os, mobile
תוכנת Web Service עבור SECUSYS 2000

סיסמא להתקנה:

7737-3097-1683-8926

קבצי SQL להתקנה בשרת

קבצי התקנה לתוכנת Full-release - SECUSYS 2000

כלי חיפוש ברשת

הורדה (גירסת 27.Sphinx 1.0)

סיסמא להתקנה:

7737-3097-1683-8926

הורדת קובץ סיסמא

קבצי התקנה לחיבורים חיצוניים

כלי חיפוש והגדרת בקרים ברשת TCP\IP

קבצי התקנה לתוכנת Full-release - Sphinx Lite 1.0

b.08112023

אפליקציות סלולריות

אפליקצית ניהול ל-Android
android, android, os, mobile
אפליקצית Bluetooth ל-iOS
אפליקצית ניהול ל-iOS
apple, apple
apple, apple

הורדה (גירסה 3.2.2.12)

b.18022019

גירסאות ישנות

הורדה (גירסה 3.2.2.16)

b.23032020

הורדה (גירסה 3.2.2.20)

b.09122020

הורדת 2016 SQL Express - עבור התקנות קיימות

הורדה (גירסה 3.2.2.29)

b.10112022

הורדת SQL Express 2019 - עבור Windows 10/11

הורדת (SSMS) SQL Managmant Studio - עבור Windows 10/11

windows8, windows8, os

הורדה (גירסה 3.2.2.34)

b.25042024

קבצי התקנה לתוכנת Pre-release - SECUSYS 2000

רשימת רכיבים בתהליכי פיתוח
file-download, file-download, page, document, download, paper

הורדה (גירסה 3.2.2.23)

b.02122021

 
 
טלפון: 03-9700001דוא"ל: office@emt-eng.com