הורדת מפרטים

מפרט לבקר DPU3012NT תומך PoE
מפרט לבקר DPU3022NT תומך PoE
מפרט לבקר DPU3024NT תומך PoE
מפרט לבקר DPU3044NT תומך PoE
מפרט לבקר DPU3048NT
מפרט לבקר DPU3088NT
בקרי כניסה DPU30xxNT
מפרט לבקר  I/O SCIO168T
מפרט לבקר מעליות SCL161T/SCL160
אנגלית
עברית
קוראי קרבה
מפרט לקורא קירבה  6610 
מפרט לקורא קירבה  6609 
מפרט לקורא קירבה  6611 כולל קודן
מפרט לקורא קירבה  6630
(E (EM
(P (EM+HID
(M (Mifar 
קוראים ביומטריים
מפרט לקורא אצבע FPC2001 
מפרט לקורא קירבה  אנטי ואנדאל AVR6620 
מפרט לקורא קירבה  אנטי ואנדאל AVR6619 
מפרט לקורא אצבע Bio500N 
מפרט לקורא אצבע FPC1001 
קוראים עצמאיים
מפרט לקורא קירבה עצמאי TA7003NT
מפרט לקורא קרבה עצמאי TC419
מפרט למערכת זיהוי פנים NF2000 
(U (Mifar Smart 
(E (EM
(P (EM+HID
(M (Mifar 
(U (Mifar Smart 
file-download, file-download, page, document, download, paper
file-download, file-download, page, document, download, paper
file-download, file-download, page, document, download, paper
file-download, file-download, page, document, download, paper
מפרט לקורא אצבע FPC2000 
מפרט לקורא אצבע Bio300N
(E (EM
(P (EM+HID
(M (Mifar 
(U (Mifar Smart 
קוראים לקליטת משתמשים
מפרט לקורא אצבע 5588 
מפרט לקורא אצבע BioUSB10 
(E (EM
(P (EM+HID
(M (Mifar 
מפרט לקורא קירבה  6630 כולל קודן 
מפרט לבקר DPU1012 
מפרט לבקר DPU1022 
מפרט לבקר DPU1044
מפרט לבקר DPU1012NT
בקרי כניסה DPU10xx/10xxNT
אנגלית
מפרט לבקר DPU1024NT
מפרט לבקר DPU1044NT
בקרים נוספים
עברית
מפרט לקורא קירבה 5512PU כולל כל הטכנולוגיות: EM + HID + Mifar + Mifar Smart
הורדה
תוכנות
מפרט לתוכנת Secusys2000

הורדת מצגות

מצגת שיווקית לתערכת SECUSYS
V 1.0
מערך הדרכה לבקרת כניסה - מס' 1
V 1.0
 
 
טלפון: 03-9700001דוא"ל: office@emt-eng.com